Testovací oznámení

  

S velkou lítostí oznamujeme,

že ve čtvrtek 26.10.2023

nás navždy opustil náš předseda klubu František Zikuda.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Děkujeme za vše Františku.

 

S pozdravem

Tomáš Brouček

vedoucí soutěže KPD

 

https://www.chess.cz/svet-kralovske-hry-opustil-frantisek-zikuda/

https://www.turnovskovakci.cz/kronika-vse/odesel-frantisek-zikuda/