"""" KP družstev v rapidu 4.5. Frýdlant """ 12.5. KP v rapidu, Stráž pod Ralskem """

 

Milí mladí přátelé, jak již víte, od září letošního roku dojde ke změně vašeho trenéra v kroužku šachu. To je jistě důležitá změna. Většina z vás byla dosud zvyklá na pana Šice, Františka Lašáka, Marka Gombalu, kteří se vám obětavě věnovali v minulých letech. Za tuto práci jim patří velký dík a jistě se s nimi budete i nadále vídat při různých šachových příležitostech.

 

Dovolte mi, abych se krátce v tomto článku zmínil o některých svých představách, jak dále kroužek vést a trénovat.

Pro mne osobně jsou šachy koníčkem, který mi přinesl mnoho užitečného do celého života. Plně souhlasím s názorem, že šachy jsou sport, věda i umění.  Tento názor odráží skutečnost, že šachové pozice často skrývají netušené, často paradoxní a nepředvídatelné možnosti. Toto tvrzení si můžete ověřit při řešení úlohy na konci článku.

Mým hlavním cílem při vedení kroužku bude, pokusit se vám, všechny možnosti, které šach nabízí zpřístupnit.

Jsem si vědom, že se jedná o kroužek, který vás má hlavně bavit. Tedy to co si z tréninku budete chtít odnést bude zejména vaše věc. Čas určený na náš trénink je příliš krátký na to, abyste se zde naučili vše, co bude třeba.  Proto, pro ty z vás, které šachy budou skutečně bavit, vytvoříme možnosti, abyste si své dovednosti osvojené na tréninku mohli procvičovat doma. Šachy totiž svá tajemství prozrazují jen nerady.

Nyní konkrétně k obsahové náplni kroužku v příštím roce

Začátečníci, kteří se budou se šachem teprve seznamovat, by se měli v prvním roce naučit:

v    Hrát šachy podle pravidel

v    Suverénně dát mat soupeřovu králi dámou, věžemi a nakonec i dvěma střelci

v    Naučit se dobře partii rozehrát

v    Před prázdninami se již budete moci zúčastnit svého prvního opravdového turnaje

Ti z vás, kteří jste již pokročilí hráči, se budete učit:

v    V krátkém a jednoduchém testu si budete moci ověřit, co již o šachu víte

v    Budeme se zabývat zahájením, střední hrou i koncovkou. Zejména zdokonalování taktických dovedností by vás mohlo bavit

v    Velkou pozornost budeme věnovat nácviku propočtu variant

v    Budeme se průběžně zúčastňovat všech plánovaných soutěží pro mládež

Doufám, že se vám můj záměr bude líbit a trénink přispěje ke zlepšení úrovně vaši hry.

 

Na závěr slíbená šachová úloha.