*******ŠK SLAVIA Liberec A - Krásná Lípa 5,5 : 2,5 *******ŠK SLAVIA Liberec B – ŠK Česká Lípa C 3 : 2 ******* PF 2023 ******** *** ***

Vážení šachoví přátelé!

              Na webových stránkách šachového oddílu TJ Slavia Liberec Vám formou příspěvků a reportáží nabízíme informace o dění v  našem oddíle a o úspěších i nevýhrách našich hráčů v soutěžích družstev i jednotlivců. Dále zde budete co nejpodrobněji informováni o průběhu a výsledcích práce s naší šachovou mládeží, na kterou klademe zvláštní důraz. V neposlední řadě na našich stránkách naleznete aktuální informace o turnajích pořádaných naším oddílem – zejména tradiční a oblíbený Memoriál Dr. Zdeňka Kobra - a pro Vaše pobavení a inspiraci také šachové úlohy a kuriozity.

 Z historie oddílu

             Šachový oddíl TJ Slavia Liberec vznikl počátkem 90. let transformací šachového klubu při ODPM Liberec. Jeho vedení se ujal nestor a koryfej libereckého šachu Dr. Zdeněk Kobr, přičemž pomocníkem a pravou rukou se mu po mnoho let stal Jiří Moudrý. Této dvojici se v průběhu jejich působení v roli trenérů mládeže podařilo vychovat řadu kvalitních šachistů, z nichž mnozí působí nejen v rámci libereckého šachu dodnes.

             Čas však trhl oponou a roli lídra oddílu od roku 2005 postupně převzal současný předseda Vojtěch Šic, který od začátku svého působení úspěšně navázal na dlouholetý oddílový trend – práce s mládeží.

 Aktuálně

             V současné době hrají týmy naší mládeže a dospělých v Krajském přeboru družstev ŠSLK. Hráči našeho oddílu se hojně účastní také individuálních soutěží v rámci krajských turnajů, MČR i zahraničních klání.

             Atraktivitu šachového oddílu TJ Slavia Liberec nejlépe dokumentuje rostoucí počet jeho členů, zejména z řad mládeže.

 Do budoucna

             Plánem je jednoznačně neustálá snaha o zlepšování kvality hry a zvýšení konkurenceschopnosti jak našich mládežníků, tak i dospělých, a to formou intenzivních tréninků a zvyšováním počtu odehraných turnajových partií. Neboť jak říkali staří šachoví mistři: jen praxí a poučením z vlastních chyb lze dosáhnout lepších výsledků.

  Za oddíl šachu připravili

  Petr Jakša, Fanda Lašek